Cristin-person-ID: 420557
Person

Aktiv cristin-person Babak Asadi Azarbaijanii

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Klinisk kjemi • Cellebiologi • Molekylærbiologi

Emneord

Sykepleie • Biobank • Migrasjonshelse • Anestesi • Embryologi • Fertilitet • Reproduktiv helse

Kontaktinformasjon

Telefon
+4722963841
Sted
VID vitenskapelige høgskole Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Babak Asadi Azarbaijanii

Sammendrag

I have many years of experience as anesthesia / intensive care nurse, medical laboratory technologist, biologist and teacher with many years of experiences in clinic. I have expanded my knowledge and experience by achieving PhD in molecular and cell biology. My teaching fields include anatomy, physiology, pharmacology and pathology.

Tittel

Babak Asadi Azarbaijanii

Sammendrag

Har mange års erfaringer som anestesi/intensivsykepleier, bioingeniør, biolog og lærer med mange års erfaringer på sykehus både i Norge og utlandet. Har utvidet mine kunnskaper og erfaringer ved å oppnå en doktorgrad i molekylær- og cellebiologi. Mine undervisningsområder er anatomi, fysiologi, farmakologi og sykdomslærer.

Resultater Resultater

Impact of first-line cancer treatment on follicle quality in cryopreserved ovarian samples from girls and young women .

Pampanini, Valentina; Wagner, Magdalena; Asadi-Azarbaijani, Babak; Oskam, Irma Caroline; Sheikhi, Mona; Sjödin, Marcus; Lindberg, Johan; Hovatta, Outi; Sahlin, Lena; Bjorvang, Richelle D mfl.. 2019, The International Society for Fertility Preservation. VID, NMBUPoster

Impact of first-line cancer treatment on the follicle quality in cryopreserved ovarian samples from girls and young women.

Pampanini, Valentina; Wagner , Magdalena; Asadi-Azarbaijani, Babak; Oskam, Irma Caroline; Sheikhi, Mona; Sjödin,, Marcus O D; Lindberg,, Johan; Hovatta, Outi; Sahlin,, Lena; Bjorvang, Richelle D mfl.. 2019, Human Reproduction. VID, KAROLINSKA, HY-HU, NMBU, HYKS, KIVitenskapelig artikkel

Corrigendum: Unperturbed cytotoxic lymphocyte phenotype and function in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients.

Theorell, Jakob; Bileviciute-Ljungar, Indre; Tesi, Bianca; Schlums, Heinrich; Johnsgaard, Mette Sophie; Asadi-Azarbaijani, Babak; Strand, Elin Bolle; Bryceson, Yenan. 2019, Frontiers in Immunology. VID, KAROLINSKA, BALDER, OUS, KI, UIBErrata

Imatinib mesylate does not counteract ovarian tissue fibrosis in postnatal rat ovary.

Asadi-Azarbaijani, Babak; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie B.M.; Jahnukainen, Kirsi; Dos Santos, Regiane Rodrigues; Oskam, Irma Caroline. 2019, Reproductive Biology and Endocrinology. VID, UU, VUA, UFPA, NMBU, HY-HU, HYKS, NEDERLAND, SVERIGEVitenskapelig artikkel

Fertility preservation and sexual health for cancer patients in the Nordic and Baltic countries .

Asadi-Azarbaijani, Babak. 2019, 7th meeting of the Nordic center for fertility preservation. VIDFaglig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2015 - ISFP 4th world congress, Best pris award