Cristin-person-ID: 42311
Person

Arne Lind

  • Stilling:
    Forsker
    ved Fornybare energisystemer ved Institutt for energiteknikk
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Seksjon for energisystemer ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

TIMES-Norway Model Documentation.

Lind, Arne; Rosenberg, Eva. 2013, IFERapport

TIMES energy system models, Theory and Application .

Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Espegren, Kari Aamodt; Lind, Arne. 2019, PhD Winter School 2019 - Energy Market Modelling. IFE, UIOVitenskapelig foredrag

How will climate change impact the future energy demand?

Thomassen, Sedsel Fretheim; Seljom, Pernille Merethe Sire; Lind, Arne. 2018, CenSES Energy and climate conference. NTNU, IFE, UIOVitenskapelig foredrag

How will climate changed GDP affect the future energy system?

Thomassen, Sedsel Fretheim; Seljom, Pernille Merethe Sire; Lind, Arne. 2018, CREE Workshop. NTNU, IFE, UIOVitenskapelig foredrag

Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES.

Fridstrøm, Lasse; Tomasgard, Asgeir; Eskeland, Gunnar; Espegren, Kari Aamodt; Rosenberg, Eva; Helgesen, Per Ivar; Lind, Arne; Ryghaug, Marianne; Berg, Heidi Bull; Walnum, Hans Jakob mfl.. 2018, VF, ENOVA, TØI, SINTEF, IFE, NTNU, UIO, NHHRapport
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »