Cristin-person-ID: 426667
Person

Jens Christian Holst

  • Stilling:
    Forsker
    ved Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet

Resultater Resultater

The early marine distribution of Atlantic salmon in the North-east Atlantic: A genetically informed stock-specific synthesis.

Gilbey, John; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar; Beck, Alexander Christian; Kausrud, Kyrre Linné; Hindar, Kjetil; de Leaniz, Carlos Garcia; Cherbonnel, Corrine; Coughlan, Jamie; Cross, Tom F. mfl.. 2021, Fish and Fisheries. UdO, DTU, NINA, UoE, SWANSEA, HAVFORSK, TQUOB, FRANKRIKE, AFBI, VETINST, UCC, HY-HU, UCD, UHI, PINRO, HAV, MET, MARINE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Rapport fra utvalg til å vurdere fremtidig utvikling i våre mest sentrale fiskebestander.

Huse, Geir; Kjesbu, Olav Sigurd; Gjøsæter, Harald; Bogstad, Bjarte; Stenevik, Erling Kåre; Holst, Jens Christian; Fossum, Petter; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Johansen, Geir Odd; Skern-Mauritzen, Mette. 2012, UIT, HAVFORSKRapport

Verdifulle områder for torsk, hyse, sild, og lodde i området Lofoten-Barentshavet.

Aglen, Asgeir; Gjøsæter, Harald; Holst, Jens Christian; Klungsøyr, Jarle; Olsen, Erik Joel Steinar. 2005, HAVFORSKRapport

Valuable areas for cod, haddock, herring, and capelin in the Lofoten-Barents Sea Area.

Aglen, Asgeir; Gjøsæter, Harald; Holst, Jens Christian; Klungsøyr, Jarle; Olsen, Erik Joel Steinar. 2005, HAVFORSKRapport

Observations of growth and postspawning survival of lumpfish Cyclopterus lumpus from mark-recapture studies.

Kasper, Jacob M.; Bertelsen, Bernt; Ólafsson, Haraldur; Holst, Jens Christian; Sturlaugsson, Johannes; Jónsson, Sara P.. 2014, Journal of Fish Biology. ISLAND, NFD, LAXA, HAVFORSK, HAFROVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »