Cristin-person-ID: 43324
Person

Gro Dehli Villanger

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Places and Spaces: Environments and children’s well-being, UNICEF Innocenti Report Card 17.

Timar, Eszter; Gromada, Anna; Rees, Gwyther; Carraro, Alessandro; Richardson, Dominic; Olsson, E. Gunilla A; Little, Celine; Rams, Dagna; Villanger, Gro Dehli; Quattrini, Nicole mfl.. 2022, FHI, NTNURapport

Ny rapport: 800 millioner barn har skadelige mengder bly i blodet.

Sripada, Kam; Krüger, Frida Jørstad; Villanger, Gro Dehli; Knutsen, Helle Katrine. 2020, FHI, NTNUIntervju

Gestational Phthalate Exposure and Preschool Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Norway.

Kamai, Elizabeth M.; Villanger, Gro Dehli; Nethery, Rachel C.; Thomsen, Cathrine; Sakhi, Amrit Kaur; Drover, Samantha S.M.; Hoppin, Jane A.; Knudsen, Gun Peggy Strømstad; Reichborn-Kjennerud, Ted; Zeiner, Pål mfl.. 2021, Environmental Epidemiology. DU, UoNCaCH, HSPH, NCSU, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Pregnancy exposure to common-detect organophosphate esters and phthalates and maternal thyroid function.

Choi, Giehae; Keil, Alexander P.; Villanger, Gro Dehli; Richardson, David B.; Daniels, Julie L.; Hoffman, Kate; Sakhi, Amrit Kaur; Thomsen, Cathrine; Herring, Amy H.; Drover, Samantha S.M. mfl.. 2021, Science of the Total Environment. UoNCaCH, DU, HSPH, FHIVitenskapelig artikkel

Forskning på miljøgift eksponering under tidlig utvikling i Norge .

Villanger, Gro Dehli. 2019, Møte hos Miljødirektoratet. FHIFaglig foredrag
1 - 5 av 65 | Neste | Siste »