Cristin-person-ID: 434429
Person

Aktiv cristin-person Thomas Rønning

 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Privatrett • Allmenn rettsvitenskap

Emneord

Familierett • Rettshistorie rettskultur komparativ rett • Tingsrett • Pengekravsrett • Komparativ rett • Formuerett • Obligasjonsrett • Uberettiget berikelse • Internasjonal handelsrett • Internasjonal Privatrett: jurisdiksjon og rettsvalg • Internasjonale avtaler • Kontraktsrett

Region

 • Latin-Amerika
 • Nord-Amerika
 • Europa

Land

 • Tyskland
 • Norge
 • Storbritannia
 • Spania
 • USA

Kontaktinformasjon

Telefon
61288170
Sted
Høgskolen Innlandet Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for Rettsvitenskap - campus Lillehammer.
Sted
Ph.d.-kandidat på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Thomas Rønning

Sammendrag

LLB/LLM 1999, lawyer 2003, AP 2015, ph.d.-cand. UiO 2017.

Tittel

Thomas Rønning

Sammendrag

Cand.jur 1999, advokat 2003, høyskolelektor 2015, ph.d-kandidat UiO 2017. Mer informasjon på Linkedin, Researchgate eller nettsiden til HiNN.

Resultater Resultater

Lovvalg familierett. Ektefellebidrag, kvalifikasjonsspørsmål. HR-2019-2420-A. .

Rønning, Thomas. 2020, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. HINNVitenskapelig artikkel

Lovvalg i kontraktsretten. Kommentar til Høyesteretts dom av 18. oktober 2019 (HR-2019-1929-A) .

Rønning, Thomas. 2019, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. HINNVitenskapelig artikkel

Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.

Rønning, Thomas. 2018, Det årlige Privatrettssymposiet. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".

Rønning, Thomas. 2017, Arve- og familierettsseminar. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.

Rønning, Thomas. 2016, Advokatenes Fagdager. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5