Cristin-person-ID: 43794
Person

Turid Midjo

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Funksjonshemming • Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Deltagende aksjonsforskning • Kvalitativ intervjumetode • Interaksjonsanalyse • Barnevern • Kvalitative forskningsmetoder • Identitetskonstruksjon

Resultater Resultater

Familier hvor en av foreldrene har kognitiv funksjonsnedsettelse: barns posisjon som mottakere av hjelp og støtte og foreldres hjelpesøkerprosess.

Midjo, Turid; Gudkova, Tatiana; Hedlund, Marianne. 2019, "Forskar-praktikerdag". NTNUFaglig foredrag

Home visits and the institutional context of child welfare.

Midjo, Turid. 2019, DANASWAC MEETING. NTNUVitenskapelig foredrag

Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling. .

Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. 2019, Universitetsforlaget. VID, UIT, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Developing good services - a cooperation between people with intellectual disability, staff and academics. .

Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. 2019, NNDR Conference. VID, UIT, NTNUVitenskapelig foredrag

Supporting children of parents with intellectual disability: A scoping review.

Gudkova, Tatiana; Hedlund, Marianne; Midjo, Turid. 2019, JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities. NTNUVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »