Cristin-person-ID: 438774
Person

Aktiv cristin-person Nina Jøranson

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sykepleievitenskap

Emneord

Velferdsteknologi • Demensomsorg • Beboeratferd • Sosiale robotdyr • Dyreassisterte intervensjoner • Personsentrert omsorg • Eldreomsorg • Ikke-medkamentell intervensjon • Kommunehelsetjenester

Kontaktinformasjon

Telefon
22451836
Sted
VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag, studiested Diakonhjemmet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Nina Jøranson

Tittel

Nina Jøranson

Sammendrag

Mine fag- og forskningsinteresser omhandler utfordringer knyttet til sårbare eldre, særlig innen demensomsorg, samt til brukererfaringer knyttet til velferdsteknologiske løsninger. Min forskning omhandler ikke-medikamentelle tiltak på sykehjem, bruk av velferdsteknologiske løsninger, samt erfaringer knyttet til tjenesteutvikling i omsorgstjenesten til eldre. Mine forskningstilganger er både kvantitative og kvalitative med erfaring fra cluster-RCT, fokusgrupper og kartleggingsverktøy. Er utdannet sykepleier med spesialisering i demensomsorg, har lang klinisk sykehjemserfaring og som leder av skjermet enhet. Har mye erfaring med kartleggingsverktøy (DCM) og fagutvikling i sykehjemstjenesten. Har i mange år undervist både helsepersonell og pårørende om demensomsorg. Har ansvar for tverrfaglig introduksjonsemne i VIDs masterprogram Tjenesteutvikling til eldre. Er veileder for flere masterstudenter og hovedveileder for PhD-stipendiat.

Resultater Resultater

Mobility and Depressive Symptoms in Persons With Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Dementia.

Flugon, Susannah Julie; Jøranson, Nina; Tangen, Gro Gujord. 2021, Journal of Neurologic Physical Therapy. VID, OSLO, VESTFOLD, OUSVitenskapelig artikkel

Using documentary films to teach nurses about gender and the vulnerabilities facing older men with advanced dementia.

Bartlett, Ruth; Jøranson, Nina; Breievne, Grete. 2020, Journal of Clinical Nursing (JCN). VIDVitenskapelig artikkel

How will care-at-a-distance affect understandings of care?

Jøranson, Nina; Lausund, Hilde. 2020, Nordic Working Life Conference 2020. VIDVitenskapelig foredrag

Effects on sleep from group activity with a robotic seal for nursing home residents with dementia: a cluster randomized controlled trial.

Jøranson, Nina; Olsen, Christine; Calogiuri, Giovanna; Ihlebæk, Camilla; Pedersen, Ingeborg. 2020, International Psychogeriatrics. VID, HINN, NMBU, HIØ, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Hvordan kan avstandsomsorg påvirke omsorgsforståelser?

Jøranson, Nina; Lausund, Hilde. 2019, Tidsskrift for omsorgsforskning. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »