Cristin-person-ID: 4388
Person

Aktiv cristin-person Beate Lie Sverre

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emneord

Helsepolitikk Medisin og helse • Samfunnsvitenskaplig perspektiv på sykepleie • Migrasjonshelse • Folkehelse • Mangfold høyere utdanning • Kultursensitivt helsearbeid • Geriatrisk helsearbeid • Medisinsk antropologi

Kontaktinformasjon

Sted
E-post: Beate.lie.sverre@usn.no
Sted
Nasjonalt samarbeid: SOF - Senter for omsorgsforskning sør/USN/UiA, OsloMet, Enhet for minoritetshelse/Folkehelseinistituttet, NAHPA, Ahus. Kommunene Nome, Porsgrunn, Stavanger, Drammen. Internasjonalt samarbeid: Universitet i Colombia, California. Univ Århus. Samarbeid via Nasjonalt nettverk flerspråklige sykepleiere og sykepleierstudenter: HVL, NTNU, OsloMet, HIL, VID, m.fl.

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Beate Lie Sverre

Sammendrag

Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Sykepleier / RN Sosialantropolog (UIO) PhD: Migrasjonshelse (UIO) Prosjektmedarbeider NFR-prosjektet (286611): "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" Hovedveileder PhD-prosjektet: "Psykisk helse blant eldre innvandrere i Norge". Prosjektmedarbeider i NFR-prosjektet HEIME (320622): "Flere gode dager hjemme for eldre." Med-veileder i PhD-prosjektet: "Helsefremming blant pårørende til eldre hjemmeboende som mottar hjemmetjenester"

Tittel

Beate Lie Sverre

Sammendrag

Assistent professor at University of SouthEast Norway, Faculty of Health- and Social Sciences, Department of Nursing- and Health Sciences. Registred Nurse. Social anthropoligist (UIO). PhD Migrationhealth (UIO) Project associate in NFR-project "ROMEO" (286611). Main supervisor in the PhD-project: "Mental health among older immigrants in Norway" Project associate in the NFR-project HEIME (320622). Co-supevisor in PhD-project "Health promoting among relatives for home-dwelling elderly"

Resultater Resultater

Å bli gammel i nytt land.

Sverre, Beate Lie. 2022, Nettverkssamling. USNFaglig foredrag

Eldre innvandrarar eldast raskare enn andre grupper.

Svelstad, Oda Elise; Sverre, Beate Lie; Cvetkovic, Zeljka. 2022, USNIntervju

«Jeg blir sett, bekreftet positivt, og det gir mot» – Psykososialt læringsmiljø i Akademisk språkkafé.

Sverre, Beate Lie; Frisnes, Hjørdis; Sandsleth, Marit Gjone; Stenhammer, Anne. 2022, UNIPED. USNVitenskapelig artikkel

Savner hjemlandet ekstra mye som gammel .

Eilertsen, Grethe; Sverre, Beate Lie. 2021, USNIntervju

Etnisitet, sosiale identiteter og psykisk helse.

Sverre, Beate Lie. 2020, Forelesning Master Psykisk helse. USNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »