Cristin-person-ID: 444683
Person

Aktiv cristin-person Anita Nordsteien

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap • Helsefag

Emneord

Kunnskapsbasert praksis • Arbeidsplasslæring • Informasjonskompetanse • Høyere utdanning • Sykepleiere • Digitale læringsressurser • Informasjonspraksiser • Informasjonsatferd

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Library-Faculty Collaboration in the Development of an Accredited PhD Course in Transferable Academic Skills: A Mixed-Methods Study.

Sundstøl, Shea Allison; Nordsteien, Anita. 2021, Creating Knowledge in Higher Education. USNFaglig foredrag

The link between flipped and active learning: a scoping review.

Li, Rita; Lund, Andreas; Nordsteien, Anita. 2021, Teaching in Higher Education. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Digitale læringsformer i et tverrfaglig PhD-kurs.

Sundstøl, Shea Allison; Nordsteien, Anita. 2020, Seminar for Bibliotekenes nettverk for PhD-støtte. USNFaglig foredrag

Kunnskapshåndtering- et tverrfaglig prosjekt i sykepleierutdanningen.

Horntvedt, May Elin Thengs; Nordsteien, Anita. 2014, NSFs Forskning -og utdanningskonferanse 2014 . USNPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »