Cristin-person-ID: 44499
Person

Signy Irene Vabo

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Designing institutions for interactive political leadership in local governments – possibilities and contingencies.

Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold; Eva, Sørensen. 2018, European Consortium for Political Research. UIOVitenskapelig foredrag

Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunbalkunnskap. 4. utgave.

Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine; Vabo, Signy Irene. 2018, Gyldendal Akademisk. HIØ, OSLOMET, UIOLærebok

Governing the coordination of care for older people: Comparing care agreements in Denmark and Norway.

Vabo, Signy Irene; Burau, Viola. 2017, International Journal of Social Welfare. AU, UIOVitenskapelig artikkel

The Horizontal "re-mix" in social care: trends and implications for service provision.

Leibetseder, Bettina; Anttonen, Anneli; Øverbye, Einar; Pace, Charles; Vabo, Signy Irene. 2017, Edward Elgar Publishing. TY, OSLOMET, Lt, UIO, JKULVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvordan skal det gå med kommunereformen?

Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling. 2017, Stat og styring. UIOPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 162 | Neste | Siste »