Cristin-person-ID: 445188
Person

Marius Storvik

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Resultater

From research to front page.

Storvik, Marius. 2018, Fagdager institutt for farmasi, UiT. UITFaglig foredrag

Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.

Storvik, Marius. 2018, Fagkonferanse POBO Karasjokk. UITFaglig foredrag

Fra forskning til forside.

Storvik, Marius. 2018, Forum for formidling. UITFaglig foredrag

Utredning om behovet for rettslig grunnlag for bruk av ulik tvang og makt i skolen.

Storvik, Marius. 2018, UITRapport

Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?

Storvik, Marius. 2018, UITProgramdeltagelse