Cristin-person-ID: 445506
Person

Eldri Undlien Due

  • Stilling:
    Ingeniør
    ved Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Overingeniør
    ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 81 56

Resultater Resultater

An independent poor-prognosis subtype of breast cancer defined by a distinct tumor immune microenvironment.

Tekpli, Xavier; Lien, Tonje Gulbrandsen; Røssevold, Andreas Hagen; Nebdal, Daniel J.H.; Borgen, Elin; Ohnstad, Hege Oma; Kyte, Jon A; Vallon-Christersson, Johan; Fongaard, Marie; Due, Eldri Undlien mfl.. 2019, Nature Communications. VV, Lu, UIO, AHUS, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

miR-342-5p as a Potential Regulator of HER2 Breast Cancer Cell Growth.

Lindholm, Evita Maria; Leivonen, Suvi-Katri; Due, Eldri Undlien; Nebdal, Daniel J.H.; Git, Anna; Caldas, Carlos; Børresen-Dale, Anne-Lise; Sahlberg, Kristine Kleivi. 2019, MicroRNA. VV, HY-HU, UOC, OUSVitenskapelig artikkel

Drug-screening and genomic analyses of HER2-positive breast cancer cell lines reveal predictors for treatment response.

Jernström, Sandra Johanna; Hongisto, Vesa; Leivonen, Suvi-Katri; Due, Eldri Undlien; Tadele, Dagim Shiferaw; Edgren, Henrik; Kallioniemi, Olli; Perälä, Merja; Mælandsmo, Gunhild; Sahlberg, Kristine Kleivi. 2017, Breast Cancer: Targets and Therapy. VV, UIT, FINLAND, FIMM, HY-HU, VTT, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Integrative clustering reveals a novel split in the luminal A subtype of breast cancer with impact on outcome.

Aure, Miriam Ragle; Vitelli, Valeria; Jernström, Sandra Johanna; Kumar, Surendra; Krohn, Marit; Due, Eldri Undlien; Haukaas, Tonje Husby; Leivonen, Suvi-Katri; Vollan, Hans Kristian Moen; Luders, Torben mfl.. 2017, Breast Cancer Research. VV, USA, HY-HU, ÅRHUSSYKE, UOC, NTNU, UIO, AHUS, OUS, UNIVTEXASVitenskapelig artikkel

Metabolic clusters of breast cancer in relation to gene- and protein expression subtypes.

Haukaas, Tonje Husby; Euceda, Leslie R.; Giskeødegård, Guro F.; Lamichhane, Santosh; Krohn, Marit; Jernström, Sandra; Aure, Miriam Ragle; Lingjærde, Ole Christian; Schlichting, Ellen; Garred, Øystein mfl.. 2016, Annual Workshop on Breast Cancer. NTNU, UIO, OUSFaglig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »