Cristin-person-ID: 44591
Person

Oscar Tranvåg

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway.

Staats, Katrine; Christensen, Karen Erika Kirsten; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Tranvåg, Oscar. 2021, Journal of Women & Aging. OSLOMET, OUS, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway.

Christensen, Karen Erika Kirsten; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Tranvåg, Oscar. 2021, Journal of Women & Aging. OSLOMET, OUS, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Understanding the motive and meaning of volunteer support for persons with dementia.

Hillestad, Eirin; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Tranvåg, Oscar. 2021, The virtual NKG 25 Nordic Gerontology Congress. OUS, UIB, HVLPoster

Perceptions on care and support as described by home-dwelling persons with dementia.

Fæø, Stein Erik; Tranvåg, Oscar ; Bruvik, Frøydis Kristine; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska. 2021, 25th Nordic Congress of Gerontology. VID, OUS, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem.

Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar mfl.. 2021, UIT, USN, NORD, NTNU, HVLRapport
1 - 5 av 130 | Neste | Siste »