Cristin-person-ID: 44659
Person

Anna Helle-Valle

  • Stilling:
    Forsker
    ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    1011 førsteamanuensis
    ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Festivalkatalog: Siste kapittel - en festival for aldring.

Skagen, Margery Vibe; Helle-Valle, Anna; Santos Herberg, Lillian; Santos Herberg, Monica; Lygren, Solveig Helene. 2021, UIBBrosjyre

Is restlessness best understood as a process? Reflecting on four boys’ restlessness during music therapy in kindergarten.

Helle-Valle, Anna; Binder, Per-Einar; Anderssen, Norman; Stige, Brynjulf. 2017, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. UIBVitenskapelig artikkel

Nytt nasjonalt tverrfaglig nettverk for musikkterapi og eldrehelse.

Krüger, Viggo; Kristiansen, Frode Aass; Helle-Valle, Anna. 2017, Polyfon konferansen . UIBFaglig foredrag

Samfunnsmusikkterapi i barnehagen - en anledning til utvidet omsorg?

Helle-Valle, Anna. 2016, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »