Cristin-person-ID: 447825
Person

Tina Bakkebø

  • Stilling:
    Forsker
    ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Resultater Resultater

Behandling av astma hos gravide.

Bakkebø, Tina; Heitmann, Kristine; Lærum, Birger Norderud. 2019, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. HAUKELAND, LHLKLIN, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Experience with the internet-based service SafeMummyMedicine: A Norwegian medicines information service for pregnant and breastfeeding women.

Bakkebø, Tina; Vågsvoll, Kamilla; Erdal, Hilde; Schjøtt, Jan; Heitmann, Kristine. 2019, 30th ENTIS conference. UIBPoster

Intensiv behandling med statiner og alvorlige bivirkninger.

Schjøtt, Jan; Bakkebø, Tina. 2018, UIBNettsider (opplysningsmateriale)

Statiner og amming ved familiær hyperkolesterolemi.

Holmsen, Solveig Thorp; Bakkebø, Tina; Seferowicz, Maria; Retterstøl, Kjetil. 2017, Tidsskrift for Den norske legeforening. HAUKELAND, LDS, UIO, OUSLeserinnlegg

Physicians' Perception of Teratogenic Risk and Confidence in Prescribing Drugs in Pregnancy - Influence of Norwegian Drug Information Centers.

Bakkebø, Tina; Widnes, Sofia Kristina Frost; Aamlid, Synnøve Stubmo; Schjøtt, Jan. 2016, Clinical Therapeutics. HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »