Cristin-person-ID: 44829
Person

Aktiv cristin-person John Roger Andersen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Helse Førde HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Resultater Resultater

Changes in quality of life 5 years after sleeve gastrectomy: A prospective cohort study.

Flølo, Tone Nygaard; Tell, Grethe S.; Kolotkin, Ronette Loganzo; Aasprang, Anny; Norekvål, Tone M.; Våge, Villy; Hufthammer, Karl Ove; Andersen, John Roger. 2019, BMJ Open. HELSEVEST, DU, PIHV, USA, HELSEFØRDE, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

An Experientially Derived Model of Flexible and Intentional Actions for Weight Loss Maintenance After Severe Obesity.

Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Andersen, John Roger; Moltu, Christian. 2019, Frontiers in Psychology. HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Pasientrapportert livskvalitet ved fedme - Utvikling av nytt måleinstrument.

Aasprang, Anny; Våge, Villy; Flølo, Tone Nygaard; Hegland, Pål Andre; Kolotkin, Ronette Loganzo; Natvig, Gerd Karin; Andersen, John Roger. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. DU, PIHV, HELSEFØRDE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Overall Treatment Satisfaction 5 Years After Bariatric Surgery.

Hegland, Pål Andre; Aasprang, Anny; Kolotkin, Ronette L.; Tell, Grethe S.; Andersen, John Roger. 2019, Obesity Surgery. DU, HELSEFØRDE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences.

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill mfl.. 2019, Quality of Life Research. VID, UIT, KUL, UNN, OSLOMET, HAUKELAND, UIO, SØRLAND, UIA, UIS, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 135 | Neste | Siste »