Cristin-person-ID: 4516
Person

Aktiv cristin-person Torbjørn Wisløff

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Professor
    ved Kroniske sykdommers epidemiologi, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Helseøkonomi • Epidemiologi • Medisinsk statistikk

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777623397
Sted
UiO, FHI, UiA, OsloMet, HVL, UNN, OUS, SMDM, ISPOR, Sykehuset Østfold, Sykehusapotek Nord, mfl.

Resultater Resultater

Lifestyle among long-term survivors of cancers in young adulthood.

Bøhn, Synne-Kristin Hoffart; Lie, Hanne Cathrine; Reinertsen, Kristin Valborg; Fosså, Sophie Dorothea; Haugnes, Hege Sagstuen; Kiserud, Cecilie E.; Loge, Jon Håvard; Wisløff, Torbjørn; Thorsen, Lene. 2020, Supportive Care in Cancer. UIT, UNN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Estimating (quality-adjusted) life-year losses associated with deaths: With application to COVID-19.

Briggs, Andrew H.; Goldstein, Daniel A.; Kirwin, Erin; Meacock, Rachel; Pandya, Ankur; Vanness, David J.; Wisløff, Torbjørn. 2020, Health Economics. UIT, UoM, UTA, UoL, PSU, CANADA, HUVitenskapelig artikkel

Thromboembolic events after high-intensity training duringcisplatin-based chemotherapy for testicular cancer: Casereports and review of the literature.

Thorsen, Lene; Haugnes, Hege Sagstuen; Fosså, Sophie Dorothea; Brydøy, Marianne; Tandstad, Torgrim; Wisløff, Torbjørn; Gjerset, Gunhild Maria; Edvardsen, Elisabeth; Larsen, Karl-Otto; Sandset, Per Morten mfl.. 2020, International Journal of Cancer. UIT, STOLAV, UNN, FHI, HAUKELAND, UIO, OUS, NIHVitenskapelig artikkel

Nye terskelverdier som følge av COVID-19?

Wisløff, Torbjørn. 2020, DM Arena Digital Helseøkonomi. Helseøkonomi: Alvorlighet – før, under og etter koronakrisen. UITVitenskapelig foredrag

Trygt å trene ved treningssentre?

Wisløff, Torbjørn. 2020, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UITLeserinnlegg
1 - 5 av 118 | Neste | Siste »