Cristin-person-ID: 45431
Person

Dag Bjarne Tjøstheim

  • Stilling:
    Professor
    ved Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse SAMBA ved Norsk Regnesentral
  • Stilling:
    Forsker
    ved Marin økosystemakustikk ved Havforskningsinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater

Characterizing Conditional Dependence and Testing for Conditional Independence using the Local Gaussian Partial Correlation.

Otneim, Håkon; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2018, 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS). NHH, UIBVitenskapelig foredrag

Estimating and Testing Nonlinear Local Dependence Between Two Time Series.

Lacal, Virginia; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2018, Journal of business & economic statistics . ITALIA, UIBVitenskapelig artikkel

Asymptotic normality and parameter change test for bivariate Poisson INGARCH models.

Lee, Youngmi; Lee, Sangyeol; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2018, Test (Madrid). SNU, UIBVitenskapelig artikkel

Specification testing for nonlinear multivariate cointegrating regressions.

Dong, Chaohua; Gao, Jiti; Tjøstheim, Dag Bjarne; Yin, Jiying. 2017, Journal of Econometrics. MONASH, SUoFaEC, UIBVitenskapelig artikkel

A new class of bivariate threshold cointegration models.

Cai, Biqing; Gao, Jiti; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2017, Journal of business & economic statistics . MONASH, HUoSaT, UIBVitenskapelig artikkel