Cristin-person-ID: 45752
Person

Aktiv cristin-person Tone Morken

  • Stilling:
    Forsker ii
    ved Uni Research Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Forebyggende medisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Fysioterapi

Resultater Resultater

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018.

Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete. 2019, NORCERapport

Jobbrelatert mestringstro ved muskelog skjelettplager - et spørreskjema.

Nøttingnes, Cathrine; Fersum, Kjartan; Reme, Silje Endresen; Moe-Nilssen, Rolf; Morken, Tone. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. NORCE, HAUKELAND, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Workload in Norwegian general practice 2018 - An observational study.

Morken, Tone; Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Maartmann-Moe, Kjell; Hunskaar, Steinar. 2019, BMC Health Services Research. NORCE, HELSEDIR, UIBVitenskapelig artikkel

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNNFagartikkel

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNN, UIBFagartikkel
1 - 5 av 131 | Neste | Siste »