Cristin-person-ID: 45959
Person

Jurgita Januleviciute Gangstøe

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Økonomi- og finansavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kontaktinformasjon

Telefon
55589214

Resultater Resultater

Norwegian priority setting in practice - An analysis of waiting time patterns across medical disciplines.

Januleviciute, Jurgita; Heggestad, Torhild; Norheim, Ole Frithjof. 2016, International Journal of Health Policy and Management. HAUKELANDVitenskapelig artikkel

How do Hospitals Respond to Price Changes? Evidence from Norway.

Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi; Sutton, Matt. 2016, Health Economics. UoM, NORCE, UoY, UIBVitenskapelig artikkel

The impact of different prioritisation policies on waiting times: Case studies of Norway and Scotland.

Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Holmås, Tor Helge; Sutton, Matt. 2013, Social Science and Medicine. UoM, NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

How do hospitals respond to price changes?

Kaarbøe, Oddvar Martin; Askildsen, Jan Erik; Januleviciute, Jurgita. 2012, Nasjonal helseøkonomikonferanse. UIBPopulærvitenskapelig foredrag

How ho hospitals respond to price changes?

Kaarbøe, Oddvar Martin; Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik. 2012, Helseøkonomisk workshop. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »