Cristin-person-ID: 46041
Person

Bjørn Arild Hatteland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner.

Milford, Anna Birgitte; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Stenrød, Marianne; Veggeland, Frode; Veidal, Asbjørn; Brodal, Guro. 2021, NIBIORapport

Who takes responsibility for the bees?

Milford, Anna Birgitte; Hatteland, Bjørn Arild; Ursin, Lars Øystein. 2020, SCAPE2020. NIBIO, NTNUVitenskapelig foredrag

Pollinering med norske humler og honningbier for økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke.

Hatteland, Bjørn Arild; Løyning, Mass Kåre; Mogan, Sigrid; Meland, Mekjell. 2020, Norsk frukt og bær. NIBIOPopulærvitenskapelig artikkel

Pollination in apple orchards: effects of pesticides and vegetation diversity.

Hatteland, Bjørn Arild; Hegland, Stein Joar; Stenrød, Marianne. 2019, 33rd Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecology. NIBIO, HVL, UIBPoster

Makkaåret 2020.

Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Myren, Gaute; Sekse, Irén Lunde; Westplate, Jop; Bøthun, Marianne. 2020, Norsk frukt og bær. NIBIO, UIBPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »