Cristin-person-ID: 4613
Person

Øystein Haug

  • Stilling:
    Spesialbibliotekar
    ved Anskaffelser og tilganger ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Short communication: Runout of rock avalanches limited by basal friction but controlled by fragmentation.

Haug, Øystein; Rosenau, Matthias; Rudolf, Michael; Leever, Karen; Oncken, Onno. 2021, Earth Surface Dynamics. VANHALL, GFZ, UIOVitenskapelig artikkel

Brukeradferdundersøkelser - Tverrgående trafikktelling 2015.

Bjerkenes, Glenn Karlsen; Haug, Øystein. 2016, Det 75. norske bibliotekmøte. UIOFaglig foredrag

Bibliographic information on the mobile touch. Library students and contributions to Wikipedia.

Sveum, Tor; Haug, Øystein; Holberg, Lena Flyum. 2012, Bobcatsss 2012. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3