Cristin-person-ID: 46196
Person

Sigrunn Drageset

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftoperasjon.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Kreftsykepleien. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftkirurgi.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Sykepleien. VID, UIB, HVLFagartikkel

Cancer changed my life.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2020, Nordisk sygeplejeforskning. VID, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Helse og livskvalitet hos kognitivt intakte elektive kreftpasienter over 80 år .

Beisland, Elisabeth Grov; Andresen, Nina Martine; Lønnheim, Lene; Nøttveit, Stine; Pfeffer, Frank; Aas, Turid; Beisland, Christian; Tangvik, Randi Julie; Drageset, Sigrunn; Sandvik, Reidun Karin mfl.. 2019, Sykepleiesymposiet 2019. HAUKELAND, UIS, UIB, HVLPoster

Quality og life among patients living with metastatic breast cancer receiving palliative care -A systematic review.

Drageset, Sigrunn; Austrheim, Gunnhild; Ellingsen, Sidsel. 2019, A Good Ending -Good for all . UIB, HVLPoster
1 - 5 av 80 | Neste | Siste »