Cristin-person-ID: 46259
Person

Bjørnar Borvik

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

§ 100.

Borvik, Bjørnar. 2021, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?

Borvik, Bjørnar. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen.

Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar; Ugelvik, Synnøve. 2019, UIO, UIBRapport

Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.

Borvik, Bjørnar. 2015, UIBIntervju

Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.

Borvik, Bjørnar. 2017, UIBIntervju
1 - 5 av 72 | Neste | Siste »