Cristin-person-ID: 46277
Person

Harald Bjørkøy

  • Stilling:
    Gjest
    ved Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Flygelinnvielse på Byneset.

Larsen, Jørgen; Bjørkøy, Harald. 2016, NTNU, UIBMusikalsk framføring

Flygelinnvielse på Byneset.

Larsen, Jørgen; Bjørkøy, Harald; Wiik, Roar (sang). 2016, NTNU, UIBMusikalsk framføring

I skyggen av Grieg.Innspilling av 70 romanser av H Borgstrøm, J Haarklou, A Eggen, G Schjelderup, O Olsen og C Elling med klaverlærere og sanstudenter v Griegakademiet.

Bjørkøy, Harald. 2005, UIBMusikk - innspillingsprodukt

C Elling: Sanger, H Borgstrøm: Sanger, J Haarklou: Sanger,G Schjelderup: Sanger,O Olsen: Sanger, A Eggen: Sanger.

Bjørkøy, Harald. 2004, UIBKompendium

Norske lieder. Presentasjon av sentrale norske lied-komponister og norsk lied-repertoar av eldre og nyere dato.

Bjørkøy, Harald; Bakke, Signe. 2003, Nordisk Lied-seminar. UIBVitenskapelig foredrag