Cristin-person-ID: 46279
Person

Aktiv cristin-person Brita Bjørkelo

  • Stilling:
    Professor
    ved Oslo Nye Høyskole
  • Stilling:
    Professor
    ved Politihøgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emneord

Profesjonsutdanning • Ledelse • Arbeids- og organisasjonspsykologi • Politivitenskap • Organisasjonsutvikling • Ledelsesutvikling

Kontaktinformasjon

Sted
Politihøgskolen, Forskningsavdelingen, Postboks 2109 Vika 0125 Oslo

Resultater Resultater

Workplace bullying: Individual hostility, poor work environment or both? Exploring competing explanatory models in a single longitudinal study.

Gamian-Wilk, Malgorzata; Bjørkelo, Brita; Mikkelsen, Eva Gemzøe; D'Cruz, Premilla; Madeja-Bien, Kamila. 2022, International Archives of Occupational and Environmental Health. SWPS, UW, SDU, IIMA, PHSVitenskapelig artikkel

Transparens og tilsløring i politiets kunnskapssystemer.

Lundgaard, Jenny Maria; Flinterud, Guro; Bjørkelo, Brita; Dahl, Johanne Yttri. 2022, Nytt Norsk Tidsskrift. PHSVitenskapelig artikkel

Middle managers as gatekeepers of legal rights: Diversity and inclusion within the police organization.

Valland, Tatanya; Nordberg, Tanja; Bjørkelo, Brita. 2022, Insights for Public Management from Policing Paper workshop for Special Issue of Public Management Review. PHSFaglig foredrag

Relasjoner i digitale læringsmiljø.

Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. 2022, Fagbokforlaget. UIT, ONH, PHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Relasjoner som grunnlag for læring og utvikling.

Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Roness, Dag; Ulvik, Marit. 2022, Fagbokforlaget. UIT, ONH, PHS, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 208 | Neste | Siste »