Cristin-person-ID: 46283
Person

Camilla Bjelland

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Profesjonsutvikling • Lærerutdanningsforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Camilla.bjelland@hvl.no

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Film 1 og Film 2, med en case om Tverrprofesjonelt samarbeid mellom helse-, sosial- og pedagogiske profesjoner. .

Kvilhaugsvik, Bente; Bjelland, Camilla; Frimannslund, Marit; Kulild, Marit. 2020, HVLDigitale læremidler

Å øve på observasjon som kjernepraksis i lærerutdanningen, kvalitativ casestudie i antologien: Ny Pedagogisk praksis (red Berdinesen, H.).

Kulild, Marit; Bjelland, Camilla. 2021, Dreyer Forlag A/S. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Lærerstudenters arbeid med planlegging av utforskende undervisning i skolen. Erfaringer med bruk av 5E modellen i alle fag.

Bjelland, Camilla; Haugsgjerd, Annette Johannessen. 2021, Dreyer Forlag A/S. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Strategy observation as core practice in Teacher Education, paperpresentation, NERA 2020 Nordic Educational Research Association, Turku, Åbo Universitet.

Bjelland, Camilla; Kulild, Marit. 2020, NERA 2020 Nordic Educational Research Association. HVLVitenskapelig foredrag

Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen .

Bjelland, Camilla; Haugsgjerd, Annette Johannessen. 2019, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »