Cristin-person-ID: 46341
Person

Astri Andresen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter.

Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2018, Tidsskrift for kjønnsforskning. UIBVitenskapelig artikkel

Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972).

Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2017, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. UIBVitenskapelig artikkel

Meteorologi på reise. Veivalg og impulser i Arnt Eliassen og Ragnar Fjørtofts forskerkarrierer.

Kristiansen, Thorleif Aass; Andresen, Astri. 2017, UIBDoktorgradsavhandling

Å bruke fortiden til å reise seg som folk. Samisk politikk og samepolitikk på 1960- og 1970-tallet.

Andresen, Astri. 2017, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon?

Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per. 2017, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. UIBVitenskapelig artikkel