Cristin-person-ID: 46348
Person

Gidske Leknæs Andersen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Emneord

Geografi • Kulturlandskap • Endringsdeteksjon • Geografiske informasjonssystemer • Landskapsøkologi • Fjernmåling • Økologi

Region

  • Nordlige Afrika

Land

  • Norge
  • Sudan
  • Egypt

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for geografi, Rom 718 Fosswinckelsgt. 6 5020 Bergen Postadresse: Postboks 7802 5020 Bergen

Resultater Resultater

Endangered Dracaena ombet Population in the Red Sea Hills, Sudan, Recovers After Abrupt Change.

Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut; Talib, Mohammed; Musa, Mohammed A. M.. 2022, Frontiers in Environmental Science. SUDAN, JAA, UIBVitenskapelig artikkel

Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline.

Bastesen, Eivind; Haave, Marte; Andersen, Gidske Leknæs; Velle, Gaute; Bødtker, Gunhild; Krafft, Charlotte Gannefors. 2021, Frontiers in Marine Science. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

BRIDGING TRADITIONAL AND SCIENTIFIC ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE USING MEET JE STAD METEOROLOGICAL SENSORS.

Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut. 2021, Meetkoppel'21. UIBVitenskapelig foredrag

Optical properties of vegetation and VIs.

Andersen, Gidske Leknæs. 2020, TerraNor Remote sensing user meeting . UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 101 | Neste | Siste »