Cristin-person-ID: 47190
Person

Karl Harald Søvig

  • Stilling:
    Dekan
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Avgjørelser fra EMD i saker fra 2021 om vern av privat- og familieliv.

Søvig, Karl Harald; Valvatne, Anna Vasslid. 2022, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. UIBVitenskapelig artikkel

Medical Liability: Comparing Compensation Systems.

Søvig, Karl Harald; Furrow, Barry. 2021, Oxford University Press. DU, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

European Court of Human Rights on Child Protection & Children's Rights.

O'Mahony, Conor; Emberland, Marius; Søvig, Karl Harald; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre. 2021, Bergen Exchanges 2021 (BeEx2021). UIBFaglig foredrag

Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion.

Birkeland, Søren; Berzins, Kathryn; Baker, John; Mattsson, Titti; Søvig, Karl Harald; Gildberg, Frederik Alkier. 2020, Kritisk juss. UoL, SDU, Lu, UIBVitenskapelig artikkel

Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach.

Søvig, Karl Harald. 2020, Hart Publishing Ltd. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 196 | Neste | Siste »