Cristin-person-ID: 47243
Person

Sven Erik Gabrielsen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Uni Research Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Telefon
55582221

Resultater Resultater

Miljødesign i Lærdalselva - Flaskehalser for produksjon av laks og ørret.

Fjeldstad, Hans-Petter; Gabrielsen, Sven Erik; Robertsen, Grethe; Skår, Bjørnar. 2019, NORCE, SINTEFEN, NINARapport

Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018.

Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem mfl.. 2019, NORCE, NINA, ANDREINSTRapport

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker.

Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar mfl.. 2018, NORCE, SINTEFENRapport

A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment.

Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar. 2018, 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region. NORCE, UIBFaglig foredrag

Erfaringer med tiltaksgjennomføring i vassdrag. Eksempler på miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore. 2018, Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning. NORCE, UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 230 | Neste | Siste »