Cristin-person-ID: 47243
Person

Sven Erik Gabrielsen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Telefon
55582221

Resultater Resultater

Kartlegging av Logåna og Songåna, Mandalselva høsten 2018.

Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar. 2019, NORCERapport

Habitatkartlegging i Jølstra.

Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik. 2019, NORCERapport

Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018.

Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Lehmann, Gunnar Bekke mfl.. 2019, NORCERapport

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane.

Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar. 2019, NORCERapport
1 - 5 av 248 | Neste | Siste »