Cristin-person-ID: 475309
Person

Roger Gustav Simm

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Mikrobiologi ved Veterinærinstituttet

Resultater Resultater

The c-di-AMP signaling system influences stress tolerance and biofilm formation of Streptococcus mitis.

Rørvik, Gro Herredsvela; Naemi, Ali-Oddin; Edvardsen, Per Kristian Thorén; Simm, Roger Gustav. 2021, MicrobiologyOpen. NMBU, UIOVitenskapelig artikkel

No vancomycin resistant enterococci (VRE) detected in the Norwegian poultry Production for the first time since the monitoring started.

Simm, Roger; Norström, Madelaine; Slettemeås, Jannice Schau; Urdahl, Anne Margrete. 2019, VETINST, UIOPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Cyclic di-adenosine monophosphate regulates metabolism and growth in the oral commensal streptococcus mitis.

Rørvik, Gro Herredsvela; Liskiewicz, Krystyna Anna; Kryuchkov, Fedor; Naemi, Ali-Oddin; aasheim, Hans-Christian; Petersen, Fernanda Cristina; Küntziger, Thomas M.; Simm, Roger. 2020, Microorganisms. VETINST, UIOVitenskapelig artikkel

NarAB Is an ABC-Type Transporter That Confers Resistance to the Polyether Ionophores Narasin, Salinomycin, and Maduramicin, but Not Monensin.

Naemi, Ali-Oddin; Dey, Hymonti; Kiran, Nosheen; Sandvik, Sarah Torbergsen; Slettemeås, Jannice Schau; Nesse, Live Lingaas; Simm, Roger. 2020, Frontiers in Microbiology. VETINST, UIOVitenskapelig artikkel

Bacterial biofilm and its role in the pathogenesis of disease.

Vestby, Lene Karine; Grønseth, Torstein; Simm, Roger; Nesse, Live Lingaas. 2020, Antibiotics. VETINST, UIO, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »