Cristin-person-ID: 477040
Person

Pål Kristensen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Psykologspesialist
    ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF

Kontaktinformasjon

Telefon
55584684

Resultater Resultater

Different Trajectories of Prolonged Grief in Bereaved Family Members After Terror.

Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Gjestad, Rolf. 2020, Frontiers in Psychiatry. HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Information to Bereaved Families Following Catastrophic Losses. Why Is It Important?

Dyregrov, Atle; Kristensen, Pål. 2020, Journal of loss & trauma. UIBVitenskapelig artikkel

Sammenhengen mellom alkoholbruk og forlenget sorg hos nære etterlatte etter terrorangrepet på Utøya i 2011.

Bekkeheien, Hilde Aarrestad; Reigstad, Rakel Drønen; Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Hystad, Sigurd William. 2019, Scandinavian Psychologist. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Helsemessige konsekvenser for etterlatte etter terror.

Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2019, Gyldendal Akademisk. UIB, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mestring av sorg.

Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle. 2019, Gyldendal Akademisk. UIB, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »