Cristin-person-ID: 48279
Person

Rune Fritz Nicolaisen

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen

Resultater

Uten døden ville livet være meningsløst.

Nicolaisen, Rune Fritz. 2011, Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. UIBPopulærvitenskapelig artikkel

Faktisitetens hermeneutikk - ethos som Dasein I boken Heidegger i relief, perspektiver på Væren og tid.

Nicolaisen, Rune Fritz. 2008, Klim. UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Det forunderlige at noe er og alt ikke bare er intet.

Nicolaisen, Rune Fritz. 2008, St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. UIBPopulærvitenskapelig artikkel

At være undervej - Introduktion til Heideggers filosofi.

Nicolaisen, Rune Fritz. 2007, Klim. UIBFagbok

"The face of the Other - another onto-theology?".

Nicolaisen, Rune Fritz. 2007, Symposium, The 5th Annual Conference for Nordic Society for Phenomenology - Self and Other. UIBVitenskapelig foredrag