Cristin-person-ID: 48352
Person

Agnes Camilla Bernt

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Emneord

Sivilprosess • Alternativ tvisteløsning

Resultater Resultater

Som du spør får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernsaker.

Melinder, Annika Maria D; Koch, Katrin; Bernt, Agnes Camilla. 2021, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? Betraktninger om sakskostnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler.

Bernt, Agnes Camilla. 2020, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger.

Bernt, Agnes Camilla. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Samtaleprosess i Barnevernssaker.

Bernt, Agnes Camilla. 2019, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes.

Bernt, Agnes Camilla. 2018, Springer. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 54 | Neste | Siste »