Cristin-person-ID: 4844
Person

Fredrik Jensen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Utdanningsvalg

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Postboks 1099, Blindern 0317 Oslo

Resultater Resultater

Norske 9.-trinnselevers motivasjon for naturfag og matematikk – en latent profilanalyse av TIMSS 2019.

Radišić, Jelena; Jensen, Fredrik. 2021, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole.

Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris; Korsager, Majken; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne; Teig, Nani; Jensen, Fredrik mfl.. 2021, Universitetsforlaget. NTNU, UIO, MUS, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.

Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik. 2020, Universitetsforlaget. UIOInnledning

Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter.

Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik. 2020, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?

Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas. 2020, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 86 | Neste | Siste »