Cristin-person-ID: 4873
Person

Aktiv cristin-person Gunhild Regland Farstad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Fedrekvote • Foreldreskap • Profesjonell praksis • Barndom • Familiepolitikk

Kontaktinformasjon

Sted
gunhild.farstad@vid.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Gunhild Regland Farstad

Sammendrag

Bakgrunn fra sosialantropologi og sosiologi. Underviser på sosialt arbeid på BA og MA nivå, og har erfaring med veiledning av studenter. Underviser særlig på emner som omfatter samfunnsvitenskapelige perspektiver og vitenskapelig metode. Har erfaring med undervisningsadminstrasjon, samt fagplanutvikling. Leder forskningsgruppen PROBUF: profesjonell praksis med barn unge og familer. Forskningsfelt omfatter foreldreskap, migrasjon, fedrekvoten, fedres omsorg for små barn, samt profesjonell samhandling og forebyggende tiltak rettet mot småbarnsforeldre.

Tittel

Gunhild Regland Farstad

Sammendrag

Background from social anthropology and sociology. Teaches at faculty of social work and familyt therapy, both at MA and BA level. Supervisor of BA and MA thesis, and are experienced in administrative work related to teaching and developing courses. Leader of the research group PROCYF: professional pracice working with children, youth and families. Research areas include parenthood, migration, fathers care, and professional collaboration in preventive measures directed at parents with young children.

Resultater Resultater

Utfordringer i parforholdet i småbarnslivet: tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak.

Herland, Mari Dalen; Farstad, Gunhild Regland. 2021, Fokus på familien. VIDVitenskapelig artikkel

Nye fedre- nye forskjeller. Farskap i farsvennlige velferdsstater.

Farstad, Gunhild Regland. 2016, VIDDoktorgradsavhandling

Å fare vel gjennom livet.

Olsen, Bennedichte C. R.; Hermansen, Åsmund; Farstad, Gunhild Regland. 2018, Universitetsforlaget. VID, OSLOMETFaglig kapittel

Sosiologien- en integrert del av sosialfagene.

Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland. 2018, Universitetsforlaget. VID, OSLOMETFaglig kapittel

Det som sosialt skiller seg ut.

Olsen, Bennedichte C. R.; Farstad, Gunhild Regland; Skotte, Pernille Stornæss. 2018, Universitetsforlaget. VID, OSLOMETFaglig kapittel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »