Cristin-person-ID: 49
Person

Aktiv cristin-person Tone Cecilie Carlsten

  • Stilling:
    Forsker 3
    ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Evaluering av kompetansepolitikk • Evaluering av utdanningspolitikk • Livslang læring • Profesjonsutvikling • Studierelevans • Komparative og internasjonale utdanningsstudier • Pedagogiske grunnlagsspørsmål • Arbeidslivspedagogikk

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet.

Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger; Björnsson, Julius Kristjan. 2020, UIO, NIFURapport

Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning.

Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester; Carlsten, Tone Cecilie. 2020, NIFURapport

Læring i senkarrieren – nødvendig, men umulig?

Olsen, Dorothy Sutherland; Carlsten, Tone Cecilie. 2019, SSP Forskningskonferansen 2019. NIFUVitenskapelig foredrag

Preparing Strategic Military Leaders and Crisis Managers for Differing Degrees of Diversity: A New Strategic Model.

Torgersen, Glenn-Egil; Carlsten, Tone Cecilie. 2019, IOS Press. USN, NIFUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

«… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019.

Markussen, Eifred; Carlsten, Tone Cecilie; Grøgaard, Jens Brandi; Smedsrud, Jørgen. 2019, NIFURapport
1 - 5 av 228 | Neste | Siste »