Cristin-person-ID: 49022
Person

Aktiv cristin-person Rune Johan Krumsvik

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Professor ii
  ved Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag • Allmennpedagogikk

Emneord

IKT og læring • Doktorgradsutdanning • IKT i undervisning • Digital læringsanalyse • Klasseledelse • Digital kompetanse • Kvalitativ forskningsmetode • Forskerutdanning • Utdanningsledelse • Idrettspsykologi • Kombinerte forskningsmetoder • Fysisk aktivitet

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Professor, Dr.Philos, Rune Johan Krumsvik. Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale Læringsfellesskap. Faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Education II
Sted
Professor II, Volda University College. Honorary senior research fellow at University of Bristol, UK. Research collaborator, National Center of Excellence (LinCS), University of Gothenburg. Member of Editorial Board of British Journal of Educational Technology. Head of Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II, 2017-->). One of the main applicants (as Vice director) of Centre for the Science of Learning and Technology(SLATE) at UiB.

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Evaluering av meritteringsordningen ved Universitetet i Oslo.

Samdal, Oddrun; Krumsvik, Rune Johan; Winka, Katarina. 2022, UIBRapport

Nokre glimt frå Volda Lærerskole og kvardagslivet.

Krumsvik, Rune Johan. 2022, HVO, UIBNettsider (opplysningsmateriale)

Klasseledelse når skolearenaen er i endring.

Krumsvik, Rune Johan. 2022, Cappelen Damm AS. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Klasseledelse og digital undervisning i en brytningstid.

Krumsvik, Rune Johan. 2022, Cappelen Damm AS. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hva er klasseledelse i digitale læringskontekster?

Krumsvik, Rune Johan. 2022, Cappelen Damm AS. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 1 060 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2020 - Merittert til Fremragende underviser (FUND) ved Det psykologiske fakultet og innlemmet i fakultetets pedagogiske akademi
 • 2013 - Undervisningsprisen 2012 (tildelt av studentene og Studentutvalget ved Det Psykologiske fakultet, UiB)