Cristin-person-ID: 49079
Person

Leif Edvard Aarø

 • Stilling:
  Professor ii
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Fagdirektør
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater.

Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard. 2022, FHI, UIO, UIS, UIBRapport

Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP) - En randomisert kontrollert studie.

Brekke, Idunn; Skjønsberg, Eia Elena; Smith, Otto Robert Frans; Røsand, Gun-Mette Brandsnes; Holt, Tonje; Aarø, Leif Edvard; Helland, Maren Sand; Røysamb, Espen; Grimstad, Ingrid; Aase, Heidi. 2021, FHI, OSLOMET, UIO, RBUP, UIBRapport

Koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker. Etterlevelse og holdninger til offisiellesmittevernråd, opplevd engstelse, psykiske plager og endringer i sosiale kontakter etter landbakgrunn. Resultater fra undersøkelser i fire fylker under koronapandemien.

Aarø, Leif Edvard; Vedaa, Øystein; Bruun, Tone; Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Klepp, Knut Inge. 2021, FHI, UIO, UIS, UIBRapport

Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat.

Knapstad, Marit; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard; Schønning, Adrian; Nes, Ragnhild Bang; Skogen, Jens Christoffer. 2021, FHI, UIO, UIS, UIBRapport

Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen.

Bergsaker, Marianne A Riise; Bratsberg, Bernt Magne; Daae, Anita Odveig; Flottorp, Signe Agnes; Forland, Frode; Furuseth, Ellen; Godøy, Anna Aasen; Hart, Rannveig Kaldager; Høstmælingen, Njål; Indseth, Thor mfl.. 2021, UIT, FRISCH, SSB, FHI, NTNU, UIO, AHUS, ISF, UIS, UIBRapport
1 - 5 av 262 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2008 - Golden Honorary Award, Health Promotion Foundation, Poland