Cristin-person-ID: 49327
Person

Venke Agnes Johansen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences.

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill mfl.. 2019, Quality of Life Research. VID, UIT, KUL, UNN, OSLOMET, HAUKELAND, UIO, SØRLAND, UIA, UIS, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

A vulnerable journey. Patients' lived experiences during and following day-surgery in rural Norway .

Halding, Anne-Grethe; Hovland, Gro; Eide, Petrin Hege; Johansen, Venke A; Kringeland, Tone Åslaug. 2019, International Human Science Research Conference. HVLVitenskapelig foredrag

Brief measure of posttraumatic stress reactions: Impact of Event Scale-6. .

Thoresen, Siri; Tambs, Kristian; Hussain, Ajmal; Heir, Trond; Johansen, Venke A; Bisson, Jonathan. 2009, 11th European Congress of Psychology. NKVTS, UIO, HVLVitenskapelig foredrag

A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science.

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit; Beisland, Elisabeth Grov; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv; Hanssen, Tove Aminda mfl.. 2018, ISOQOL 2018. VID, UIT, OSLOMET, NTNU, UIO, SØRLAND, UIA, UIS, HVL, UIBPoster

A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences.

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Elisabeth Grov, Beisland; Råheim Borge, Christine; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill mfl.. 2018, Internasjonal Livskvalitetskonferanse, ISOQOL. VID, UIT, OSLOMET, NTNU, UIO, UIA, UIS, UIB, HVLPoster
1 - 5 av 44 | Neste | Siste »