Cristin-person-ID: 50097
Person

Jørn Jacobsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Resultater

Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.

Vogt, David G. C.; Gamlund, Espen; Jacobsen, Jørn . 2018, UIBDoktorgradsavhandling

Constitutions and Criminal Law Reform.

Jacobsen, Jørn . 2017, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. UIBVitenskapelig artikkel

Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet.

Jacobsen, Jørn . 2017, Kritisk juss. UIBVitenskapelig artikkel

Streng = rettferdig?

Jacobsen, Jørn ; Vogt, David G. C.. 2017, Klassekampen. UIBKronikk

Gjensyn med kriminalretten?

Jacobsen, Jørn . 2017, Akademisk Publisering. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utmerkelser