Cristin-person-ID: 50137
Person

Jan Oskar Engene

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Terrorism, Counterterrorism, and Democracy.

Engene, Jan Oskar. 2016, Routledge. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mer overvåking, mer kontroll. Noen utviklingstrekk etter 22. juli.

Engene, Jan Oskar. 2013, Tidsskrift for samfunnsforskning. UIBVitenskapelig artikkel

Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme.

Engene, Jan Oskar. 2012, UIBRapport

Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme.

Engene, Jan Oskar. 2012, Seminarmøte 22. juli-kommisjonen. UIBVitenskapelig foredrag

Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen 1814-1905.

Engene, Jan Oskar. 2012, Heraldisk Tidsskrift. UIBVitenskapelig artikkel