Cristin-person-ID: 50368
Person

Jens Elmelund Kjeldsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Vor tids retorik. Indføring i moderne retorisk teori og metode.

Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018, UIBVitenskapelig monografi

Visual and Multimodal Rhetoric and Argumentation in Organizations and Organizational Theory.

Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018, Wiley-Blackwell. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The affordances and constraints of situation and genre: Visual and multimodal rhetoric in unusual traffic signs.

Forceville, Charles; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018, International Review of Pragmatics. UvA, UIBVitenskapelig artikkel

Ludvig Holbergs retorikk.

Svensson, Trygve Tronhuus; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018, UIBDoktorgradsavhandling

Øjet er vejen til hukommelse.

Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018, Retorikmagasinet (DK). UIBPopulærvitenskapelig artikkel

Utmerkelser