Cristin-person-ID: 50455
Person

Geir Egil Eide

  • Stilling:
    Lønnsjef
    ved Kompetansesenter for klinisk forskning ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
  • Stilling:
    Professor emeritus
    ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap • Medisinske fag

Emneord

Biostatistikk

Resultater Resultater

Association between perception of the closing sound from mechanical heart valves and insomnia.

Oterhals, Kjersti; Amofah, Hege Andersen; Haaverstad, Rune; Eide, Geir Egil; Norekvål, Tone Merete. 2021, 12th Joint Scandinavian Conference in Cardio-thoracic Surgery. HAUKELAND, UIBVitenskapelig foredrag

Reduksjon av komplikasjoner, reoperasjoner og reinnleggelser når pre- og postoperative sjekklister ble brukt i tillegg til Trygg kirurgi sjekkliste.

Storesund, Anette; Haugen, Arvid Steinar; Flaatten, Hans Kristian; Nortvedt, Monica Wammen; Eide, Geir Egil; Boermeester, Marja A.; Sevdalis, Nick; Tveiten, Øystein Vesterli; Mahesparan, Ruby; Hjallen, Bjørg Merete mfl.. 2022, Norsk sykepleiesymposium . HELSEFONNA, OSLOMET, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig foredrag

Prognostic role of tumour infiltrating lymphocytes and macrophages in relation to tumour MSI, CDX2 and BRAF status: a population-based study of metastatic colorectal cancer patients.

Aasebø, Kristine Øverås; Bruun, Jarle; Bergsland, Christian Holst; Nunes, Luis; Eide, Geir Egil; Pfeiffer, Per; Dahl, Olav; Glimelius, Bengt; Lothe, Ragnhild A.; Sorbye, Halfdan. 2022, British Journal of Cancer. OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Predictors of change in physical and mental health among people with disabilities in a three-year rehabilitation trajectory: preliminary results.

Berget, Anne Mette Gravaas; Moen, Vegard Pihl; Hustoft, Merethe; Eide, Geir Egil; Strand, Liv Inger; Skouen, Jan Sture; Hetlevik, Øystein. 2021, ISPRM 2021 Congress. HAUKELAND, HVL, UIBPoster

New ultrasound index in Crohn’s disease.

Sævik, Fredrik Bjorvatn; Eriksen, Ragnar; Eide, Geir Egil; Gilja, Odd Helge; Nylund, Kim. 2021, Allkopi Forlag. HELSEMR, HAUKELAND, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 590 | Neste | Siste »