Cristin-person-ID: 50532
Person

Berte-Elen Reinertsen Konow

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Utdanning Jur. fak. ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år.

Bergsjø, Per-Erik; Kallerud, Knut; Konow, Berte-Elen Reinertsen; Strandbakken, Asbjørn; Aarli, Ragna. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Nordic Perspectives on Contract and Property Law with an Environmental Perspective: Examples from Norway.

Konow, Berte-Elen R. 2020, Intersentia. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold.

Konow, Berte-Elen R. 2020, Norsk Lovkommentar. UIBVitenskapelig artikkel

Norway.

Konow, Berte-Elen R. 2019, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den norske interesselæren og pragmatisme i norsk tingsrett.

Konow, Berte-Elen R. 2019, Jure. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 70 | Neste | Siste »