Cristin-person-ID: 50584
Person

Arne Tjølsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Overlege / forsker
    ved Nevroklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Nevrobiologi.

Tjølsen, Arne; Rosland, Jan Henrik. 2017, Universitetsforlaget. UIBFaglig kapittel

Grunnleggende smertefysiologi.

Rosland, Jan Henrik; Tjølsen, Arne. 2016, Gyldendal Akademisk. UIBFaglig kapittel

Spinal sensitization and expression of immediate early genes. Prolonged opioid treatment and neuropathic nociception.

Bojovic, Ognjen; Tjølsen, Arne. 2016, UIBDoktorgradsavhandling

Stimulation-induced expression of immediate early gene proteins in the dorsal horn is increased in neuropathy.

Bojovic, Ognjen; Bramham, Clive R.; Tjølsen, Arne. 2016, Scandinavian Journal of Pain. UIBVitenskapelig artikkel

Chronic morphine treatment enhances sciatic nerve stimulation-induced immediate early gene expression in the rat dorsal horn.

Bojovic, Ognjen; Bramham, Clive R.; Tjølsen, Arne. 2015, Acta Neurobiologiae Experimentalis. UIBVitenskapelig artikkel