Cristin-person-ID: 50586
Person

Aktiv cristin-person Kjersti Tjensvoll

  • Stilling:
    Forsker
    ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Molekylærbiologi

Emneord

Onkologi • Molekylærbiologi

Kontaktinformasjon

Telefon
+4747809206
Sted
Laboratorium for molekylærbiologi, Torgveien 25B, 4016 Stavanger.

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kjersti Tjensvoll

Sammendrag

Min bakgrunn inkluderer hovedfag fra Avdeling fra Medisinsk Genetikk (Haukeland Universitetsssykehus/UiB) samt doktorgrad innen fiskesykdommer/parasittologi (Institutt for Biologi, UiB). Siden 2006 har jeg jobbet ved Stavanger Universitetssykehus med prosjekter som omhandler påvisning av mikrometastaser, spesielt disseminerte (DTC) og sirkulerende tumorceller (CTC) samt sirkulerende tumor DNA (ctDNA), hos pasienter med bryst- og bukspyttkjertelkreft.

Tittel

Kjersti Tjensvoll

Sammendrag

I have a master degree within molecular biology from the Department of Medical Genetics (Haukeland University Hospital/University of Bergen) and a PhD in fish diseases (Institute of Biology, University of Bergen). Since 2006 I have been working at Stavanger University Hospital with projects including detection of micrometastasis, with regard to detection of disseminated (DTCs) and circulating (CTCs) tumor cells and circulating tumor DNA (ctDNA), in patients with breast and pancreatic cancer.

Resultater Resultater

Detection of disseminated tumor cells in bone marrow predict late recurrences in operable breast cancer patients.

Tjensvoll, Kjersti; Nordgård, Oddmund; Skjæveland, Maren; Oltedal, Satu; Janssen, Emiel; Gilje, Bjørnar. 2019, BMC Cancer. SUSVitenskapelig artikkel

Sensitive detection of plasma mutations using a novel tag-based error suppression sequencing method.

Lapin, Morten; Tjensvoll, Kjersti; Rozenholc, Yves; Oltedal, Satu; Buhl, Tove; Ahmed, Herish; Javle, Milind; Molven, Anders; Gilje, Bjørnar; Nordgård, Oddmund. 2019, 51st meeting of the European Pancreatic Club. SUS, UIBPoster

Mutation analysis by deep sequencing of pancreatic juice from patients with pancreatic ductal adenocarcinoma.

Choi, Man Hung; Mejlænder-Andersen, Eline ; Manueldas, Sophia; El Jellas, Khadija; Steine, Solrun; Tjensvoll, Kjersti; Sætran, Hege Aase; Knappskog, Stian; Hoem, Dag; Nordgård, Oddmund mfl.. 2019, BMC Cancer. SUS, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Fragment size and level of cell-free DNA provide prognostic information in patients with advanced pancreatic cancer.

Lapin, Morten; Oltedal, Satu; Tjensvoll, Kjersti; Buhl, Tove; Smaaland, Rune; Ahmed, Herish; Javle, Milind; Glenjen, Nils; Abelseth, Bente Kristin; Gilje, Bjørnar mfl.. 2018, Journal of Translational Medicine. SUS, UoTHSC, HAUKELANDVitenskapelig artikkel

A prospective, longitudinal, breast cancer biobank (PBCB) in western Norway.

Lunde, Siri; Helland, Thomas; Jonassen, Janne; Martha, Haugstøyl; Austdal, Marie; Lode, Kirsten; Hagen, Kari-Britt; Gripsrud, Birgitta Haga; Lind, Ragna Anne; Gjerde, Jennifer mfl.. 2018, Europe Biobank Week (EBW). SUS, HAUKELAND, UIS, UIBPoster
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »