Cristin-person-ID: 506162
Person

Monica Strand

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Rådgiver - adm
    ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF

Resultater Resultater

Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer.

Fosse, Roar; Birkeland, Marianne Skogbrott; Blix, Ines; Strand, Monica; Møller, Paul; Thoresen, Siri. 2020, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. VV, NKVTSVitenskapelig artikkel

Combining online and offline peer support groups in community mental health care settings: A qualitative study of service users' experiences.

Strand, Monica; Eng, Lillian Sofie; Gammon, Barbara Deede. 2020, International Journal of Mental Health Systems. VV, UNN, OUSVitenskapelig artikkel

Can an e-recovery portal play a role in shifting practices towards recovery?

Gammon, Barbara Deede; Strand, Monica; Lillian Sofie, Engh; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Ruland, Cornelia. 2017, 3rd International Conference on Mental Health and Human Resilience. VV, UNN, UIO, OUSVitenskapelig foredrag

Exploring Working Relationships in Mental Health Care via an E-Recovery Portal: Qualitative Study on the Experiences of Service Users and Health Providers.

Strand, Monica; Gammon, Barbara Deede; Eng, Lillian Sofie; Ruland, Cornelia. 2017, JMIR Mental health. VV, UNN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Transitions from biomedical to recovery-oriented practices in mental health: A scoping review to explore the role of Internet-based interventions.

Strand, Monica; Gammon, Deede; Ruland, Cornelia. 2017, BMC Health Services Research. VV, UNN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »