Cristin-person-ID: 50895
Person

John Reidar Nilsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag?

Kjelby, Gert Johan; Nilsen, John Reidar. 2022, Lov og Rett. UIBFagartikkel

Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm.

Nilsen, John Reidar; Sperr, Anneken Kari. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter.

Nilsen, John Reidar. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring?

Nilsen, John Reidar. 2018, Tidsskrift for strafferett. UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4